Przejdź do treści

Zadania Oddziału

ZAKRES ZADAŃ ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ

 

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

·  prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno-technicznym obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę,

·  prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

·  ocena jakości wody, informowanie organów samorządowych i ludności o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z nadzorowanych wodociągów.

 

Prowadzenie nadzoru oraz kontroli ciepłej wody użytkowej pod kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella w podmiotach leczniczych i w obiektach zamieszkania zbiorowego.

 

Nadzór nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli

· prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym miejsc wykorzystywanych do kąpieli

· nadzór nad jakością wody z miejsc wykorzystywanych do kąpieli

· wydawanie ocen i komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli

 

Nadzór nad stanem sanitarnym obiektów użyteczności publicznej

·  prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz warunków świadczenia usług w obiektach tj.:

       - zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej i tatuażu,

       - środki transportu publicznego,

       - obiekty hotelarskie, turystyczne, sportowe,

       - domy pomocy społecznej,

       - apteki, punkty apteczne,

       - pralnie, magle,

·  opiniowanie imprez masowych w zakresie zabezpieczenia pod względem higieniczno-sanitarnym.

 

Prowadzenie nadzoru nad właściwym postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

· nadzór nad stanem sanitarnym zakładów pogrzebowych i środków transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich,

· wydawanie pozwoleń na ekshumacje zwłok/szczątków ludzkich, sprowadzenie zwłok do Polski, wywóz zwłok poza granice Polski.