Przejdź do treści

Struktura organizacyjna

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przysusze pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest Pani mgr inż. Jolanta Wilk.

 Nazwa komórki organizacyjnej

Imię i Nazwisko

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości   Nadzoru

st. asystent -  mgr Monika Jakubczyk

Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej

st. asystent -  inż. Agata Grudziecka
mł. asystent -  inż. Henryka Ziębicka

mł. asystent - Justyna Ślęzak

st.asystent -  mgr Monika Jakubczyk

Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotu Użytku

st. asystent - mgr inż. Danuta Papis
st. asystent - mgr Elżbieta Jakubczyk

mł. asystent - mgr inż. Magdalena Kołodziejska
mł. asystent - mgr inż. Alina Kucharczyk

mł. asystent - mgr Katarzyna Mastalerz

stażysta - mgr Katarzyna Majchrzak

Sekcja Nadzoru Epidemiologii

mł. asystent - mgr Martyna Plaskota

st. asystent - mgr Renata Wiatkowska

st. asystent - mgr Monika Jakubczyk

Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży 

st. asystent - mgr inż. Barbara Pęzik

Sekcja Nadzoru Higieny Pracy

st. asystent - Iwona Behounek 

Stanowisko Pracy ds.   Zapobiegawczego  Nadzoru Sanitarnego

mł. asystent - mgr inż. Ewelina Olak

 

Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

st. asystent - mgr Renata Wiatkowska

Główny Księgowy

Anna Szlęzak

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

mł.asystent - inż. Jolanta Mastalerz

pracownik administracyjno-gospodarczy - Ewa Świercz