Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

Komunikat dla lekarzy - platforma gabinet.gov.

Z dniem 22.10.2020 r. lekarze POZ kierujący pacjentów na badania w kierunku SARS-Cov-2 wpisują zlecenia wyłącznie na platformie gabinet.gov.pl

Jeżeli dla pacjenta niesamodzielnego konieczna jest karetka wymazowa, należy to zaznaczyć w systemie. Zaznaczenie potrzeby karetki wymazowej jest bezwzględnym warunkiem jej wysłania do pacjenta.

Lekarze, którzy nie mają dostępu do platformy gabinet.gov.pl wysyłają zgłoszenia na badania pacjentów niesamodzielnych na formularzu Zlecenia testów w kierunku SARS na stronie internetowej wsse.waw.pl

Czytaj więcej

Informacja PPIS o zaprzestaniu wydawania decyzji i zaświadczeń o odbyciu obowiązkowej kwarantanny

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PRZYSUSZE O ZAPRZESTANIU WYDAWANIA DECYZJI I ZAŚWIADCZEŃ O ODBYCIU OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY

Szanowni Państwo,

decyzji o kwarantannie obecnie nie wydajemy. Nałożoną kwarantannę wpisujemy w systemie teleinformatycznym zaznaczając daty jej odbywania.

Pracownik odbywający nałożoną kwarantannę informuje pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności, np. przez telefon.

Następnie w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny pracownik składa do pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie nałożonej kwarantanny.

Oświadczenie zawiera:

- imię i nazwisko,

- pesel,

- dzień rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.

Taką informację pracodawca wysyła do ZUS. ZUS korzystając z systemu teleinformatycznego sprawdza prawidłowość oświadczenia i nalicza należny zasiłek.

Wszelkie informacje w powyższym temacie znajdują się na stronie internetowej naszej instytucji tj. www.przysucha.psse.waw.pl w zakładce aktualności.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Przysusze

mgr inż. Jolanta Wilk

Czytaj więcej