Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00-15:00
telefon: (48) 675-23-37
przysucha@psse.waw.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu. Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu sanitarnego województwa mazowieckiego.

Strona główna

Aktualności

Wyniki konkursu "Szkoła wolna od używek"

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze pragnie poinformować, że zgodnie z § 4 ust.3 Regulaminu Konkursu „Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, Jury Konkursowe na poziomie wojewódzkim przyznało  II miejsce   -   Zespołowi Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze za projekt pt. „Dziękuję ! – nie biorę, nie palę, nie piję”    debata

 Koordynatorami programu były Panie : Katarzyna Matysiak i Agata Waszkowska.

W dniu 12. 04 2018 r. odbyła się szkolna debata z udziałem nauczycieli, uczniów i rodziców. Uczniowie z zespołu projektowego prezentowali przygotowane przez siebie filmiki dotyczące profilaktyki uzależnień.

Następnie omówione zostały wyniki ankiet wypełnianych przez rodziców. Na podstawie analizy wyników uczniowie wskazywali na te płaszczyzny zagadnienia związanego z używkami i ich konsekwencjami, których rodzice nie do końca znali. To uczeń w tym momencie stał się inicjatorem rozmowy na temat zagadnień, których dotyczyła ankieta. Kolejnym punktem debaty był panel dyskusyjny. Pytania stawiane podczas debaty to:

- Dlaczego większość młodzieży nie bierze narkotyków i dopalaczy?

- Jak alkohol i nikotyna zmieniają umysł i ciało człowieka?

- Sąd nad substancjami psychoaktywnymi. „ Korzyści – straty”.

Podsumowaniem debaty było wyciągniecie wniosków i podkreślenie zasadności hasła debaty „ Dziękuję!- nie biorę , nie palę , nie piję” – jako postawy, która jest pożądana, bo chroni nas przed utratą tego co w naszym życiu jest cenne: szacunku, miłości, zdrowia.

Ewaluacja projektu, która odbywała się poprzez obserwację i rozmowę z uczniami oraz rodzicami po zakończeniu działań projektowych wskazuje, że takie działania profilaktyczne zawsze warto prowadzić. Z wypowiedzi uczniów wynika, że mają już świadomość konieczności wzmacniania asertywnej postawy wobec wszelkich używek.

         Dewiza, którą uczestnicy zadeklarowali się kierować to „Wypracuj dziś styl życia wolny od substancji psychoaktywnych. Żyj teraz tak, jak chciałbyś, aby w przyszłości żyły twoje dzieci”.

 Z gratulacjami i podziękowaniem

 Państwowy Powiatowy

 Inspektor Sanitarny

 w Przysusze

 mgr inż. Jolanta Wilk

 

 

Opracowała : mgr Renata Wiatkowska

 

 

Czytaj więcej

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

 

"Zdrowie dla  wszystkich"

to hasło przewodnie

Światowego Dnia Zdrowia 07.04.2018r.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Czytaj więcej

SZCZEPIENIA DZIECI PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze przekazuje komunikat Ministra Zdrowia dotyczący Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom.

 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Kto może zostać zaszczepiony

Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)

Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Co należy wiedzieć

Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!

Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza do 20 kwietnia 2018 r.

Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki.

Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy. Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany przez przychodnie od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Komunikat Ministra Zdrowia

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.