Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00-15:00
przysucha@psse.waw.pl

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

Koronawirus - sytuacja w Mysłowicach. Sprawdź najnowsze statystyki ...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze  w związku z pojawieniem się nowego ogniska zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) zaleca zachowanie i przestrzeganie zasad sanitarno – higienicznych takich jak:

- mycie i dezynfekcja rąk,

- zasłanianie twarzy i nosa,

- zachowanie dystansu społecznego przynajmniej 2m,

zgodnie z wytycznymi GIS - http://www.gov.pl/koronawirus

http://wsse.waw.pl/files/wsse/PSSE/PSSE_Przysucha/%23zostan%20w%20domu.jpg

 

 

http://wsse.waw.pl/files/wsse/PSSE/PSSE_Przysucha/korona%20zdjecie.jpeg

UWAGA !!!

Całodobowa infolinia dla obywateli
w sprawach kwarantanny i zdrowia

 Centrum Kontaktu COVID-19

+48 22 250 01 15

 

 

Strona główna

Aktualności

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje że:

I. W przypadku objęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydaje się.

II. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania w obecnych uwarunkowaniach wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy - platforma gabinet.gov.

Z dniem 22.10.2020 r. lekarze POZ kierujący pacjentów na badania w kierunku SARS-Cov-2 wpisują zlecenia wyłącznie na platformie gabinet.gov.pl

Jeżeli dla pacjenta niesamodzielnego konieczna jest karetka wymazowa, należy to zaznaczyć w systemie. Zaznaczenie potrzeby karetki wymazowej jest bezwzględnym warunkiem jej wysłania do pacjenta.

Lekarze, którzy nie mają dostępu do platformy gabinet.gov.pl wysyłają zgłoszenia na badania pacjentów niesamodzielnych na formularzu Zlecenia testów w kierunku SARS na stronie internetowej wsse.waw.pl

Czytaj więcej

20-27 listopada 2020 Europejski Tydzień Testowania (ETT)

20-27 listopada 2020 Europejski Tydzień Testowania (ETT)

W tym roku, już po raz 8., rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania (ETT). Jest to ogólnoeuropejska kampania, której głównym celem  jest zachęcenie większej liczby osób do sprawdzenia swojego statusu serologicznego w kierunku HIV i/ lub zapalenia wątroby, a w konsekwencji zmniejszenie liczby późnych diagnoz.

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne działają we wszystkich województwach, a ich lista dostępna jest na stronie https://aids.gov.pl/pkd/.

Przypominamy, że badanie w kierunku HIV można wykonać w tych punktach bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej Nr 2/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze podaje do wiadomości Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej Nr 2/2019 z dnia 30.08.2019r. dot.: stanu zagrożenia hydrogeologicznego dla województwa mazowieckiego.
W wyniku panujących wysokich temperatur i niewielkich sum opadów zwłaszcza w czerwcu i lipcu, nastąpiło obniżenie poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł.
Utrzymujący się niski stan położenia zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego może lokalnie powodować występowanie niedoboru wody.
Z głębszych poziomów wodonośnych nie przewidywane są trudności w pobieraniu wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przysusze
mgr inż. Jolanta Wilk

 

 

Czytaj więcej